Nasza wiedza. Twoja korzyść.

Dążymy do poprawy efektywności poprzez dostarczanie skutecznych rozwiązań opartych na innowacyjnych technologiach. Nasze zaangażowanie i projekty pokazują właściwą drogę do rozwoju biznesu. Sprawdź różnorodność oferowanych przez nas usług.

  • CAD Wirtualizacja
  • Backup
  • integracja Autodesk

Autodesk Vault

Grupa rozwiązań Autodesk Vault jest bardzo istotną częścią strategii Prototypowania Cyfrowego Autodesk i charakteryzuje się szybkim zwrotem z inwestycji (ROI) przede wszystkim dzięki ponownemu wykorzystaniu informacji projektowych. Linia produktów składa się z dołączanego bezpłatnie do produktów mechanicznych Autodesk Vault oraz jego kolejnych płatnych rozszerzeń: Autodesk Vault Workgroup, Autodesk Vault Collaboration i Autodesk Vault Professional. Wszystkie one pomagają w zarządzaniu danymi projektowymi, które są współdzielone w grupie użytkowników. Dzięki strategii Prototypowania Cyfrowego z użyciem produktów Autodesk Vault możliwe jest uniknięcie kosztownych pomyłek, oszczędność czasu przeznaczonego na poszukiwanie właściwych plików oraz bardziej efektywne zarządzanie zmianami. Łatwość wdrożenia procesu obiegu dokumentacji inżynierskiej nie wyklucza w tym wypadku odpowiadania złożonym wymaganiom klienta.

Autodesk Vault Workgroup pomaga zespołom projektowym w łatwym tworzeniu i dzieleniu się informacjami poprzez bezpieczne organizowanie, zarządzanie i śledzenie danych z centralnej lokalizacji. Zespoły projektowe mogą administrować dostępem i kontrolować rozwój produktu oparty na pracy w grupie, poprzez szybkie znajdywanie i śledzenie kiedy, dlaczego i kto dokonał zmian w projekcie. Współpraca zespołowa podnosi produktywność i nie musi powodować  zmian w innych istniejących procesach firmowych. Vault Workgroup dostarcza kontrolę rewizji i stanu cyklu życia produktu bezpośrednio w aplikacjach projektowych przyczyniając się tym do skracania cyklów projektowych i podnoszenia jakości danych inżynierskich.

Autodesk Vault Collaboration posiada wszystkie funkcje Autodesk Vault® Workgroup i dodatkowo zestaw narzędzi zapewniających administratorom skalowalność tego rozwiązania niezbędną do zarządzania dużymi grupami roboczymi. Dzielenie danych inżynierskich poprzez internet i publikacja informacji za pomocą Microsoft SharePoint to dodatkowe cechy wyróżniające to narzędzie. Funkcjonalność wielooddziałowej pracy (Multisite) pozwala synchronizować dane pomiędzy rozproszonymi lokalizacjami, rozszerzając wykorzystanie Cyfrowego Prototypowania na całą firmę i jej wszystkie oddziały.  

Autodesk Vault Professional bezpiecznie składuje i zarządza informacją inżynierską i powiązanymi z nimi danymi, upraszczając proces dostarczania kompletnej dokumentacji na produkcję. Pomaga działom projektowym, konstrukcyjnym i produkcyjnym we współpracy i dzieleniu się informacjami w postaci cyfrowej, udostępniając narzędzia do łączenia grup roboczych, także dla firm posiadających kilka rozproszonych oddziałów. Oddaje do dyspozycji działów projektowych narzędzia do śledzenia zmian inżynierskich, zarządzania zestawieniami komponentów (BOM) i łączenia z innymi systemami informatycznymi funkcjonującymi w firmie. Dodatkowo zapewnia wsparcie dla systemów CAD innych niż Autodesk producentów co pozwala wykorzystywać go w środowisku wielosystemowym.

Nowości i promocje

Kontakt z nami

  • Biuro Avrora Sp .z o. o.
  • ul. Łanowa 58, 80-777
    Gdańsk 80-309

    +48-502-322263
  • info@avrora.pl