Imperva

Imperva założona została w 2000 roku. Jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań ochrony danych oraz egzekwowania regół bezpieczeństwa. Imperva ma swoim portfolio produkty chroniące serwery sieci Web i aplikacyjne przed atakami, kradzieżą danych, oszustwami. Dostarcza również rozwiązania do ochrony, monitorowania i prowadzenia audytów baz danych.

 

Wiodące na rynku rozwiązanie Imperva SecureSphere Web Application Firewall:

 • Automatycznie „uczy się” struktur danej aplikacji webowej i oczekiwanych zachowań użytkownika
 • Aktualizuje systemy ochrony w środowisku Web w oparciu o odnajdywanie i analizę aktualnie pojawiających się zagrożeń
 • Przy pomocy ThreatRadar identyfi kuje ruch sieciowy pochodzący z potencjalnie niebezpiecznych  źródeł
 • Tworzy wirtualne poprawki dla aplikacji poprzez integrację ze skanerem podatności
 • Zapewnia wysoką wydajność, możliwość wdrożenia typu drop-in, a także przejrzyste, adekwatne do  danego przedsiębiorstwa raportowanie i system ostrzeżeń
 • W pełni wspiera normę PCI DSS 6.6

 

Wielokrotnie nagradzane produkty bezpieczeństwa baz danych Imperva SecureSphere automatyzują procesy kontroli baz danych i natychmiastowo identyfi kują ataki, działania niepożądane oraz nadużycia. W połączeniu z produktami bezpieczeństwa aplikacji webowych oraz produktami bezpieczeństwa plików fi rmy Imperva, pakiet SecureSphere jest naturalnym wyborem w zabezpieczaniu poufnych danych biznesowych.

Najnowocześniejsze produkty bezpieczeństwa plików Imperva SecureSphere: 

 • Kontrola dostępu do plików zapewniająca bezpieczeństwo, zgodność z normami oraz efektywność procesów IT
 • Identyfi kowanie użytkowników posiadających zbyt duże uprawnienia oraz udostępnianie kompleksowego przeglądu praw dostępu do plików
 • Sygnalizowanie lub blokowanie żądań dostępu naruszających politykę korporacyjną dotyczącą bezpieczeństwa plików
 • Mapowanie plików do właścicieli danych 
 • Zgodność z normami i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa oraz zaawansowane narzędzia analityczne i raportowania

Nowości i promocje

Kontakt z nami

 • Biuro Avrora Sp .z o. o.
 • ul. Łanowa 58, 80-777
  Gdańsk 80-309

  +48-502-322263
 • info@avrora.pl

Login