naumen Service Desk

NAUMEN - czołowy rosyjski producent zaawansowanego technologicznie oprogramowania. Oferuje kompleksowe, dedykowane rozwiązania IT dla wszystkich sektorów gospodarki i różnych szczebli administracji publicznej.

Od momentu powstania w 2001 r. firma NAUMEN zdobyła bogate doświadczenia i kompetencje w budowaniu i wdrażaniu scentralizowanych, kompleksowych systemów informatycznych  w różnych branżach rosyjskiej gospodarki. NAUMEN od 12 lat obsługuje  ponad 1000 firm i organizacji w Rosji i innych krajach za pomocą  własnych rozwiązań. Dziś klientami firmy Naumen są firmy telekomunikacyjne, energetyczne, handlowo-produkcyjne, banki, przedsiębiorstwa sektora hutniczego i przemysłu ciężkiego, sektor zdrowia i administracji publicznej. Firma NAUMEN współpracuje z firmami  IT w Rosji, na Ukrainie, Białorusi, Kazachstanie, Uzbekistanie i Filipinach.

Zarządzanie IT poza ITSM

Oprócz rozwiązywania problemów związanych z modelem zarządzania usługami IT, wielu dostawców usług IT jest zmuszana znaleźć sposoby na poprawę ich efektywności w obszarach związanych z zarządzaniem, które nie są bezpośrednio związane z procesami ITIL / ITSM.

W praktyce viagra belgique często prowadzi do powstania dodatkowego działu IT,  w wyspecjalizowanego w zastosowaniach, z których każdy jest odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów tylko w określonych obszarach zarządzania. Stwarza to trudności w zakresie tworzenia jednolitego przestrzeni informacyjnej IT i zwiększa koszty zarządzania.

Zarządzanie procesami obsługi serwisowej

Oprogramowanie Naumen Service Desk pozwala na efektywne zarządzanie procesami obsługi klienta i firm serwisowych,  jak również stosować właściwe podejście do zarządzania wewnętrznymi służbami przedsiębiorstwa (Departamentu Operacyjnego Planowania, HR, marketingu, usług inżynieryjnych, itp.).

Naumen Service Desk

Naumen Service Desk – system automatyzacji służb wsparcia dla firm z rozwidloną siecią komunikacji i rozległym parkiem sprzętu.

 

O produkcie 

Aplikacja Naumen Service Desk jest przeznaczona dla automatyzacji procesów zarządzania  IT i obsługą serwisową w przedsiębiorstwach.
Naumen Service Desk  pozwala zrealizować model serwisowy zarządzania w departamentach  IT i innych departamentach wewnętrznych, a także w pełni korzystać z metody serwisowej w zakresie świadczenia usług dla klientów.
Naumen Service Desk pomoże przyspieszyć uruchomienie i powielanie zautomatyzowanych procesów, poprawić jakość  obsługi i monitorowania na wszystkich etapach świadczenia usług.

Zarządzanie IT - obsługa

Oprogramowanie Naumen Service Desk pomaga zbudować  system zarządzania  IT, oferując narzędzia do automatyzacji procesów zarządzania.

Budowa służby Service Desk, wsparcie użytkowników

W początkowej fazie budowy systemu zarządzania  IT Naumen Service Desk pomaga  rozstrzygnąć następujące zadania:

 • wytworzenie wspólnej przestrzeni informacyjnej dla świadczenia usług IT dla biznes-użytkowników;
 • zwiększyć przejrzystość pracy pracowników działu IT i skrócić przestoje w świadczeniu usług, w celu poprawy ogólnej wydajności procesów biznesowych;
 • zarządzać czasem pracy pracowników działu IT;
 • zwiększyć jakość  świadczenia usług IT dla użytkowników i generique cialis ich satysfakcji;
 • zmniejszyć ryzyko  biznesowe, bezpośrednio związane z pracą działu IT poprzez  minimalizację przestojów usług i regularnych zaplanowanych prac konserwacyjnych;
 • wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych dla podwyższenia  konkurencyjności firmy.

Nowości i promocje

Kontakt z nami

 • Biuro Avrora Sp .z o. o.
 • ul. Łanowa 58, 80-777
  Gdańsk 80-309

  +48-502-322263
 • info@avrora.pl

Login